Summary of Research Activities on Multipactor phenomenon with dielectric materials within INTAS project
Paper i proceeding, 2005

Författare

J. Puech

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

M. Buyanova

I. Kossyi

L. Lapierre

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

A. Sazantov

V.E. Semenov

I. Shereshevski

J. Sombrin

R. Udiljak

N. Vdovicheva

Proc. 5th International Workshop on Multipactor, Corona and Passive Intermodulation, September 12 – 14, 2005, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, In: Space RF Hardware (MULCOPIM' 2005)

161-167

Ämneskategorier

Annan fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07