Detection of multipaction using AM signals
Paper i proceeding, 2005

Författare

C. Armiens

B. Huang

R. Udiljak

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

U, Jostell

P. Ingvarsson

Proc. 5th International Workshop on Multipactor, Corona and Passive Intermodulation, September 12 – 14, 2005, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, In: Space RF Hardware (MULCOPIM' 2005)

143-149

Ämneskategorier

Annan fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06