Non-linearly driven second harmonics of Alfvén Cascades
Paper i proceeding, 2005

Författare

Håkan Smith

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

B.N. Breizman

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

32nd EPS Conference on Plasma Phys. Tarragona, June 27- July 1 2005 ECA

Vol. 29 C 4.121-

Ämneskategorier

Annan fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06