ELECTRON-TRANSFER PATHWAYS IN DYNAMIC PROCESSES - CL-2 ON K
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Lars Hellberg

Chalmers, Teknisk fysik

Johan Strömquist

Chalmers, Teknisk fysik

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik

Physical Review Letters

0031-9007 (ISSN) 1079-7114 (eISSN)

Vol. 74 4742-4745 4-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07