Operator synthesis II. Individual synthesis and linear operator equations
Preprint, 2004

Författare

Victor Shulman

Lyudmyla Turowska

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:01

Mer information

Skapat

2017-10-06