The 3G inequality for a uniformly John domain
Preprint, 2004

Författare

Torbjörn Lundh

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:07

Mer information

Skapat

2017-10-08