Branching of some holomorphic representations of SO(2,n)
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Henrik Seppänen

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:45

Mer information

Skapat

2017-10-06