Coexistence in a two continuum growth model
Preprint, 2004

Författare

Maria Deijfen

Olle Häggström

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:57

Mer information

Skapat

2017-10-07