On the Central Limit theorem for geometrically ergodic Markov chains
Preprint, 2004

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:58

Mer information

Skapat

2017-10-07