Using an adaptive FEM to determine the optimal control of a vehicle during a collision avoidance manoeuvre
Preprint, 2007

Författare

Karin Kraft

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Stig Larsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Mathias R Lidberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2007:42

Mer information

Skapat

2017-10-07