Measuring poor quality costs as short projects: the case of a construction company
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Henrik Brodén

Fredrik Karlsson

Pierre Kroona

Anna Bergström

Lasse Saukkoriipi

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

International Conference on Construction in the 21st Century

Vol. 2

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15