Water-in-diesel microemulsions studied by NMR diffusometry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Anna Lif

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Magnus Nydén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

SuMo Biomaterials

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Journal of Dispersion Science and Technology

0193-2691 (ISSN) 1532-2351 (eISSN)

Vol. 30 881-891

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

Annan kemi

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-18