Amino acid-based surfactants
Kapitel i bok, 2009

Författare

Romain Bordes

SuMo Biomaterials

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Encyclopedia of Surface and Colloid Science

1-17

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

Annan kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-18