Amino acid-based surfactants
Kapitel i bok, 2009

Författare

Romain Bordes

Chalmers, Kemi- och bioteknik

SuMo Biomaterials

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Encyclopedia of Surface and Colloid Science

1-17

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

Annan kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07