Spatial-reiterated Homogenization of Quasi-linear Hyperbolic Equations in a General Deterministic Setting
Preprint, 2009

Författare

Gabriel Nguetseng

Hubert Nnang

Nils Svanstedt

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2009:07

Mer information

Skapat

2017-10-06