Random Fatigue Analysis of Container Ship Structures
Preprint, 2009

Författare

Wengang Mao

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2009:22

Mer information

Skapat

2017-10-07