Positiva attityder och ändrade beteenden
Kapitel i bok, 2008

energianvändning

konsument

energi

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Energi. Hur design kan göra skillnad. Sylwan K. & Stål J. (eds)

49-52

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

ISBN

978-91-633-3208-1

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12