Bergman Kernel Asymptotics and Holomorphic Morse Inequalities
Doktorsavhandling, 2006

Författare

Robert Berman

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

ISBN

91-7291-767-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2449

Mer information

Skapat

2017-10-06