Hankel forms of higher weights and matrix-valued Bergman-type projections
Doktorsavhandling, 2006

Författare

Marcus Sundhäll

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

ISBN

91-628-6917-5

Mer information

Skapat

2017-10-06