Lessons Learned from Developing and Operating a Large-Scale Project Course
Paper i proceeding, 2009

Författare

Elisabeth Saalman

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Lena Peterson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Proceedings of the 5th International CDIO Conference, Singapore

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07