Comment on "Turbulent burning velocity, burned gas distribution, and associated flame
Artikel i övrig tidskrift, 2004

Författare

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Chalmers, Tillämpad mekanik

Jerzy Chomiak

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Chalmers, Tillämpad mekanik

Combustion and Flame

Vol. 137 261-263

Ämneskategorier

Energiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07