Self-Similarly Developing, Premixed, Turbulent Flames: A Theoretical Study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Jerzy Chomiak

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Physics of Fluids

Vol. 17 065105-

Ämneskategorier

Energiteknik