Effects of Turbulent Flame Development on Thermoacoustic Oscillations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Pratap Sathiah

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Combustion and Flame

Vol. 142 130-139

Ämneskategorier

Energiteknik