Involving Industrial Designers Earlier. A Case Study
Paper i proceeding, 2009

Författare

Lisa Carlgren

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Sverker Alänge

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Proceedings of Design to Business (D2B2) Tsinghua International Design Management Symposium in Beijing, april 23-26, 2009

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06