Flame Speed Closure Model of Premixed and Partially Premixed Turbulent Combustion: Further Development and Validation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Chalmers, Tillämpad mekanik

Jerzy Chomiak

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proceedings of the Sixth International Symposium on Diagnostics and Modeling of Combustion in Internal Combustion Engines, Yokohama, Japan, August 2-5, 2004

583-590

Ämneskategorier

Energiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06