Modeling of Turbulent Scalar Transport in Expanding Spherical Flames
Paper i proceeding, 2005

Författare

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Jerzy Chomiak

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

SAE Paper 2005-01-2109

Ämneskategorier

Energiteknik

DOI

10.4271/2005-01-2109

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-10