Modeling of Turbulent Scalar Transport in Expanding Spherical Flames
Paper i proceeding, 2005

Författare

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Jerzy Chomiak

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

SAE Paper 2005-01-2109

Ämneskategorier

Energiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06