A Theoretical Evaluation of Turbulent Markstein Number for Expanding Spherical Flames
Paper i proceeding, 2005

Författare

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Jerzy Chomiak

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

20th International Colloquium on the Dynamics of Explosion and Reactive Systems, July 31 - August 1, 2005, Monthreal, Canada

Ämneskategorier

Energiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06