Effects of axial convective waves and turbulent flame speed development on ducted flame oscillations
Paper i proceeding, 2005

Författare

Pratap Sathiah

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Proceedings of the Fourth Mediterranean Combustion Symposium, 6-10 October, 2005, Lisbon, Portugal

Ämneskategorier

Energiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06