The drama of co-construction -exploring what ’goes on’ in a conversational arena.
Paper i proceeding, 2009

Författare

Christina Mauléon

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

EGOS Colloqium (European Group for Organization Studies), July 2-4, Barcelona.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08