Effect of V, Cr and Mn additions on the microstructure of WC-Co
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

magnetic saturation

coercivity

hadrness

EBSD

Författare

Jonathan Weidow

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Susanne Norgren

Hans-Olof Andrén

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

International Journal of Refractory Metals & Hard Materials

0263-4368 (ISSN)

Vol. 27 817-822

Ämneskategorier

Materialteknik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07