Robust multi-objective optimization based on a user perspective
Preprint, 2009

Författare

Christoffer Cromvik

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Peter Lindroth

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2009:31

Mer information

Skapat

2017-10-08