Effektiv produktion på låda med Factory-in-a-Box
Artikel i övrig tidskrift, 2005

produktionssystem

automation

Författare

Mats Winroth

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation

Petter Solding

Tidskriften Gjuteriet

2 14-

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07