Linking manufacturing strategy implementation to levels of automation
Paper i proceeding, 2007

Författare

Veronica Granell

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Mats Winroth

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Proceedings of the 14th International Annual EurOMA Conference - Managing Operations in an Expandnng Europe, Ankara, Turkey, June 17-20

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08