Multiplication Acceleration through Twin Precision
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Magnus Själander

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Per Larsson-Edefors

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems

1063-8210 (ISSN)

Vol. 17 9 1233-1246

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07