High-Speed, Energy-Efficient 2-Cycle Multiply-Accumulate Architecture
Paper i proceeding, 2009

Författare

Tung Hoang

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Magnus Själander

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Per Larsson-Edefors

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Proceedings of IEEE Intl SoC Conference (SoCC)

119-122
978-1-4244-5220-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-1-4244-5220-0

Mer information

Skapat

2017-10-07