Collaborative manufacturing networks – A study of success factors
Paper i proceeding, 2005

Författare

Andreas Sandgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Mats Winroth

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation

Proceedings of the 16th Annual POM Conference, Chicago, USA, April 29 – May 2

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07