Localization of Manufacturing – A Systematic Framework
Paper i proceeding, 2003

Författare

Kerstin Johansen

Mats Winroth

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Proceedings of “One World? One view of OM? - The Challenges of Integrating Research and Practice”, Euroma-POMS Conference, June 16 – 18, 2003, Como, Italy

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07