Aspects On Manufacturing Strategy: A Case Study At Saab Automobile, Sweden
Paper i proceeding, 2001

Författare

Mats Winroth

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Mats Björkman

Proceedings of the 12th Annual Conference of the Production and Operations Management Society, POM-2001, March 30-April 2, 2001, Orlando, USA

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07