Analysis of the congruence between manufacturing strategy and production system in SMME
Paper i proceeding, 2001

Författare

Kristina Säfsten

Mats Winroth

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Proceedings of the Stimulating Manufacturing Excellence in Small and Medium Enterprises, SMESME ’01, Conference, May 14-16, 2001, Aalborg, Denmark

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07