Project Course within Assembly-NET
Rapport, 2002

Författare

Mica Comstock

Kerstin Johansen

Erik Sundin

Mats Winroth

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07