Slutrapport I forskningsprojektet: Utveckling av produktiva monteringssystem
Rapport, 2001

Författare

Mats Björkman

Kristina Säfsten

Mats Winroth

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Erik Sundin

Martina Berglund,

Jens Bengtsson

Staffan Bröte

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07