Slutrapport I forskningsprojektet: Utveckling av produktiva monteringssystem
Rapport, 2001

Författare

Mats Björkman

Kristina Säfsten

Mats Winroth

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Erik Sundin

Martina Berglund,

Jens Bengtsson

Staffan Bröte

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi