Congruence between Manufacturing Strategy and Production System at Company A, Systemteoretiska aspekter på produktions-system
Rapport, 2000

Författare

Kristina Säfsten

Mats Winroth

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07