Fordism, Sociotechnical Systems, Toyodism and Future Systems
Rapport, 1999

Författare

Mica Comstock

Mats Winroth

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07