Modulational instabilities of partially incoherent light
Paper i proceeding, 2004

Författare

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Lukasz Helczynski-Wolf

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

V.E. Semenov

Proceedings of "Nonlinear Guided Waves and Their Applications", March 28-31 2004, Toronto, Canada

paper TuC32-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

ISBN

1-55752-768-7

Mer information

Skapat

2017-10-07