A conceptual study of commercial fusion power plants, EFDA-RP-RE-5.0
Rapport, 2005

Författare

D. Adomavicius

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-06