Validation of a Time- and Frequency-Domain Grazing Flow Acoustic Liner Model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Markus Olander Burak

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Mattias Billson

Lars-Erik Eriksson

Stephane Baralon

AIAA Journal

0001-1452 (ISSN) 1533-385X (eISSN)

Vol. 47 8 1841-1848

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07