Creativity and Its Discontents: Professional Ideology and Creativity in Architect Work
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Pernilla Gluch

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Creativity and Innovation Management

0963-1690 (ISSN) 1467-8691 (eISSN)

Vol. 18 3 224-233

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Annan samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Building Futures

Mer information

Skapat

2017-10-07