Anisotropic diffusion across an external magnetic field and large-scale fluctuations in magnetized plasmas
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

I. Holod

A. Zagorodny

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Phys. Rev.

Vol. E71 046401-1

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-06