Effect of Poloidal Rotation on the Dynamics of thew ITB’s and Transport in JET Plasmas
Paper i proceeding, 2005

Författare

T. Tala

Y. Andrew

G. Corrigan

D. Heading

V. Parail

A. Salmi

Pär Strand

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Proceedings of "32nd EPS Conference", Tarragona, Spain

Vol. 29c 4.044-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-07