Buller i staden alltid närvarande
Artikel i övrig tidskrift, 2005

Författare

Jens Forssén

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Miljöforskning nr 2, p. 13-14, april 2005

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13