Buller i staden alltid närvarande
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

Författare

Jens Forssén

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07