On the modelling of the bending-unbending behaviour for accurate springback predictions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Simulation

Yield surface

Springback

Bauschinger effect

Hardening law

Författare

Per-Anders Eggertsen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kjell Mattiasson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

International Journal of Mechanical Sciences

0020-7403 (ISSN)

Vol. 51 7 547-563

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06